9 Ananda.pl

Preparaty odchudzające, ziołowe, wzmacniające odporność

Abba Pharm sp.z.o.o

pomoc1@ananda.pl
Tel.: 0 22 409 77 92
Fax: 22 647 27 23

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ!

Jeśli zapomniałeś hasła, to proszę: wpisz swój adres e-mail w polu login i kliknij tutaj
Rozliczenia transakcji karta kredytowa
i e-przelewem przeprowadzane sa za posrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay


Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018r  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, ich przetwarzania oraz przepływu i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy:

Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe podawane nam przez Ciebie podczas rejestracji i korzystania z naszej strony internetowej  są przetwarzane przez Abba Pharm sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 14, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: pomoc1@ananda.pl

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

 • w celu świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika sklepu ananda.pl w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień; (art.6 ust 1. Lit.b RODO)
 • w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę oraz realizacji składanych przez Ciebie zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie naszego sklepu (art.6 ust 1. Lit.b RODO)
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); (art.6 ust 1. Lit.b RODO)
 • jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach. (art.6 ust 1. Lit.b RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez nas może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług sprzedaży drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w naszym sklepie internetowym.

Powierzając nam swoje dane osobowe, masz prawo wglądu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na  zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania Twoich danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych  każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielnie informacji. Niezależnie od tego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady bezpieczeństwa

Abba Pharm sp.z.o.o zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych należy pamiętać o:

 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu z naszego sklepu internetowego oraz naszych stron wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanych danych osobowych;
 • nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii przeglądanych stron jeśli korzystasz z naszego sklepu lub stron internetowych za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z po Tobie z tego samego urządzenia.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Wszystkie wiadomości zaprezentowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji ze specjalistą, ani służyć samodzielnemu leczeniu oraz stawianiu diagnoz. W przypadku kłopotów ze zdrowiem w pierwszej kolejności zlecamy wizytę u lekarza. Powyższe produkty posiadają w Polsce status suplementów diety i powinny być stosowane zgodnie ze swoim charakterem. Nie poleca się przyjmowania preparatów zamiast lekarstw dobranych przez specjalistę.

Wymienione na stronie preparaty w żadnym wypadku nie są lekami ani produktami leczniczymi. Stosowanie ich jest całkowicie bezpieczne i w odróżnieniu od leków są w 100% naturalne, nie szkodzą i nie posiadają skutków ubocznych.


Najlepsze preparaty uzupełniające terapię nowotworową, wzmacniające odporność, odchudzające, ziołowe i odpornościowe - Ananda.pl


Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych